Ochrona praw nabytych rolników przed zabudową mieszkaniową

W załączeniu zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Rozwoju na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczący ochrony praw nabytych rolników przed zabudową terenów wiejskich pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2