Kolejny wniosek o zbadanie czy nie ma zmowy cenowej- tym razem na rynku wiśni

Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zbadania przyczyny zbyt niskich cen wiśni. Tegoroczne ceny skupu wiśni oferowane przez zakłady przetwórcze są o 50% niższe w stosunku do lat ubiegłych i istnieje obawa, że zakłady te mogą stosować zmowę cenową polegającą na zaniżaniu cen skupu. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych działań mających na celu zbadanie czy zachowania rynkowe przedsiębiorców prowadzących skup wiśni są zgodne z prawem, czytamy w liście ministra do UOKiK. W załączeniu korespondencja: Izba W.Łódzkiego  KRIR  MRIRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2