Konkurs: „Kuchnia świętokrzyska czaruje – rolniczy handel detaliczny – przetwory i potrawy z roślin strączkowych”

loga

 Idea konkursu:

W tym roku już po raz trzeci Świętokrzyska Izba Rolnicza organizuje konkurs dotyczący przetwórstwa żywności przez rolników w ramach działalności rolniczej. Konkurs tegoroczny nosi nazwę „Kuchnia świętokrzyska czaruje – rolniczy handel detaliczny – przetwory i potrawy z roślin strączkowych”. Celem konkursu było i jest nadal zachęcenie rolników do przetwórstwa wyprodukowanej przez siebie żywności i sprzedaż tych przetworzonych produktów z wartością dodaną jaką zyskują dzięki przetwórstwu.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961), która weszła w życie 1 stycznia 2017 r.  wprowadza pojęcie Rolniczy handel detaliczny i pozwala podmiotom prowadzącym produkcję pierwotną, np. rolnikom, pszczelarzom w ramach tej działalności wytwarzać oraz sprzedawać bezpośrednio konsumentom końcowym surowce i przetworzone produkty spożywcze pochodzenia roślinnego, zwierzęcego jak i żywność zawierającą składniki pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.
Surowce mogą pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
Konkurs wszedł już w stały harmonogram organizacyjny Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Mamy intencję kontynuacji konkursu w latach następnych ze względu na potrzebę promocji tego rodzaju działalności, co jest szczególnie istotne dla mniejszych gospodarstw, które mogą w ten sposób zagospodarować produkcję pierwotną i zwiększyć swoje dochody, niekiedy w sposób znaczący. Ze względu na możliwość przetwarzania różnorodnych produktów od roślinnych poprzez mieszane i zwierzęce postanowiliśmy podzielić produkty na grupy, gdyż trudno jest oceniać (porównywać) produkcję z takiej różnorodności.
Jakie produkty mogą wziąć udział w konkursie w roku 2020?
Do konkursu mogą się zgłaszać rolnicy i rolniczki oraz koła gospodyń wiejskich wspierające producenta takiego przetworzonego produktu z własnego gospodarstwa. Produkty te mogą być tradycyjne, oparte o wieloletnią tradycję, ale także nowe, interesujące, bazujące na lokalnych produktach z naszego województwa – w tym roku rośliny strączkowe.
Produkty lub potrawy biorące udział w konkursie musza mieć formę sprzedażową. Uczestnik musi przedstawić w opisie (formularzu) proponowaną formę sprzedaży (jak i gdzie produkt ma być konfekcjonowany i sprzedawany)
Jeden uczestnik/zespół konkursowy może zgłosić do konkursu co najwyżej 2 produkty lub co najwyżej 2 potrawy.
Konkurs przebiega w dwóch etapach – pierwszy powiatowy polega na ocenie kart zgłoszenia, które można składać w biurze ŚIR i także biurach powiatowych do 7 września włącznie. W wyniku oceny kart komisja wybierze 30 najlepiej rokujących produktów do etapu wojewódzkiego. O szczegółach oraz zakwalifikowaniu do finału każdy uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie do dnia 14 września 2020 r.
W finale wojewódzkim będą oni prezentować swoje produkty i oferować do degustacji komisji oraz uczestnikom konferencji towarzyszącej. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu etapu wojewódzkiego konkursu tj. 23.09.2020 r.

Oceny produktów biorących udział w konkursie dokona Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Biura Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
Ocenie podlegać będą walory smakowe, wygląd potrawy lub przetworu, możliwość sprzedaży klientom oraz związek z regionem. Uczestnicy finału wojewódzkiego otrzymają nagrody, pierwszych 10 miejsc będzie honorowane najbardziej wartościowymi nagrodami. Na stronie internetowej oraz w biurach ŚIR umieszczone są wszystkie zasady konkursu wraz z regulaminem i kartą zgłoszenia. Pracownicy w biurach pomagają wypełniać prawidłowo karty zgłoszenia.

Regulamin   Karta zgłoszenia  Formularz RODO

Operacja Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2