Spółki wodne szczególnie ważne w obliczu suszy

Przekazujemy do Państwa wiadomości pismo KRIR oraz odpowiedź z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wniosku z posiedzenia KRIR dotyczącego unormowania działania spółek wodnych. Pismo KRIR   odpowiedź ministerstwa

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2