Konkurs "Kuchnia świętokrzyska czaruje"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do Tokarni - Karczma Kuźnia Smaków (taras) w dniu 23 września br. o godz. 10. na prezentację stoisk biorących udział w edycji wojewódzkiej (III) Konkursu "Kuchnia świętokrzyska czaruje - rolniczy handel detaliczny- przetwory i potrawy z roślin strączkowych". W godz. 12-13.30 odbędzie się wykład i dyskusja dotycząca przepisów prawnych w zakresie rolniczego handlu detalicznego oraz możliwości sprzedaży tych produktów. O godz. 14 przewidujemy wręczenie nagród dla uczestników. Konkurs odbywa się jako projekt realizowany ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Bierze w nim udział 30 osób, które są laureatami wojewódzkiego etapu konkursu.  Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2