Rozszerzenie mechanizmu podzielonej płatności z rachunku VAT - nowe możliwości

Na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej KRIR wystąpilła do Ministra Finansów z wnioskiem o zmianę przepisów w zakresie mechanizmu podzielonej płatności poprzez wprowadzenie możliwości regulowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT składek KRUS. W odpowiedzi resort poinformował, że funkcjonowanie mechanizmu podzielonej płatności jest cały czas udoskonalane.

W początkowej fazie jego obowiązywania, tj. od 1 lipca 2018 r. możliwość wydatkowania środków na rachunku VAT była ograniczona wyłącznie do regulowania kwot podatku wykazanych w fakturach dokumentujących nabycie towarów lub usług oraz zapłaty podatku VAT do urzędu skarbowego.

Przy wprowadzaniu obowiązkowej formy mechanizmu podzielonej płatności, tj. od 1 listopada 2019 r. znacznie rozszerzono omawianą funkcjonalność. Obok już istniejących możliwości wydatkowania tych środków wprowadzono dodatkowo możliwość regulowania podatku PIT, CIT, akcyzowego, należności celnych oraz ZUS.

Cały czas analizowane są również inne możliwości. Szerzej na ten temat w piśmie załączonym do informacji.

Wniosek KRIR   odpowiedź Ministerstwo Finansów

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2