Materiał reklamowy dot. fotowoltaiki - zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,

Jesteśmy firmą działającą w branży Odnawialnych Źródeł Energii, jesteśmy pionierem i jednym z liderów polskiego rynku naziemnych farm fotowoltaicznych. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy pod realizację naszych projektów działek rolnych zlokalizowanych na terenie całej Polski pod długoletnia dzierżawę.


Chcielibyśmy zaproponować rolnikom atrakcyjną ofertę, która może wesprzeć ich budżety i uruchomić dochody z być może niewykorzystywanych gruntów rolnych. Zwracamy się z prośbą, o spotkanie z Zarządem w celu przedstawienia naszej oferty.

Poniżej podstawowe informacje na temat warunków dzierżawy.

Poszukujemy działek o powierzchni min 1,5 ha
- grunt klasy IV, V lub VI
- działki bez zadrzewień, krzewów i zabudowań,
- odległość od lasu min 50 m
- teren płaski lub ze spadkiem w kierunku południowym
- droga dojazdowa
- działka powinna się znajdować w zasięgu linii średniego napięcia.
- działka nie może się znajdować na obszarze Parku Narodowego lub Natura 2000.

Jeśli działka spełnia nasze wymogi proponujemy podpisanie umowy dzierżawy na okres 29 lat co daje gwarancję długotrwałego, stabilnego dochodu z wysokim czynszem za każdy hektar wykorzystany pod Elektrownię
Słoneczną w wysokości minimum 8.000 PLN (netto) rocznie. Kwota czynszu podlega corocznej waloryzacji. Wszystkie koszty związane z Elektrownią Słoneczna ponosi Spółka ( w tym między innymi podatek od nieruchomości).

Nieruchomość jest zawsze własnością Wydzierżawiającego, a po zakończeniu Umowy grunt jest przywracany do stanu poprzedniego. Budowane przez nas Elektrownie Słoneczne mają gwarancje państwowe sprzedaży energii co oznacza, że firma będzie miała stałe zabezpieczenie środków na czynsz. 

mat. reklamowy (ulotka)

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2