O zmianach w Działaniu "Dobrostan zwierząt"

Przedstawiamy odpowiedź MRiRW na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie zmian w działaniu „Dobrostan zwierząt” - umożliwienie rolnikom otrzymania płatności w działaniu „Dobrostan zwierząt” w wariancie 2.1 w przypadku rolników posiadających do 5 krów mlecznych wypasanych na uwięzi. wniosek KRIR  odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2