Wniosek ŚIR o legitymacje emeryta-rencisty dla rolników

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej realizując wnioski ze wspólnego posiedzenia Rad Powiatowych ŚIR, które odbyło się w dniu 14.10.2020 roku w Skarżysku Kamiennej zwrócił się do prezesa KRIR  o wystąpienie do odpowiednich organów KRUS w kwestii wydawania legitymacji emeryta – rencisty dla rolników przechodzących na emeryturę – rentę rolniczą.

We wniosku zarząd ŚIR argumentuje "Dotychczas rolnicy przechodzący na emeryturę – rentę rolniczą otrzymują książeczkę zdrowia, która zapewnia im tylko bezpłatne leczenie, natomiast pozbawia ich innych świadczeń jakie otrzymują emeryci i renciści ZUS, którzy mają wydawane legitymacje emeryta – rencisty. Rolnicy otrzymują bardzo niskie emerytury i traktowani są w świetle przepisów prawa jak ludzie drugiej kategorii.
Emeryci – renciści przechodzący na emeryturę z ZUS automatycznie otrzymują legitymację, która uprawnia ich do dodatkowych świadczeń rentowych, czego nie maja emeryci – rolnicy. Zdajemy sobie sprawę, że benefity z posiadania dokumentu, potwierdzającego uprawnienia do świadczeń rentowych, są trudne do jednoznacznego określenia. Bierze się to stąd, że niektóre przedsiębiorstwa państwowe mają ustawowy obowiązek wprowadzenia niższych opłat lub dodatkowych świadczeń dla emerytów. Nie istnieją jednak szczegółowe wytyczne, w związku z czym zakres zniżek może się różnić, w zależności od miasta. Jeszcze większe rozbieżności można spotkać w przedsiębiorstwach prywatnych, ponieważ w ich przypadku decyduje głównie dobra wola właścicieli.
Najbardziej użyteczne benefity dla posiadaczy legitymacji emeryta wiążą się z ochroną zdrowia. Seniorzy mają prawo odliczać koszt zakupu przepisanych przez lekarza leków od podatku (kwoty powyżej 100 zł można odliczyć od dochodu). Wiele aptek oferuje także atrakcyjne zniżki na leki dla emerytów. Posiadacze legitymacji są często zwalniani z części opłat, ponoszonych przy rehabilitacji i wypoczynku, np. w ośrodkach uzdrowiskowych. Emeryci mogą również korzystać ze znaczących ulg w przedsiębiorstwach komunikacyjnych. W autobusach obowiązują ulgi, zapisane w ustawach, ale w niektórych gminach na terenie kraju obowiązują wyższe upusty lub wręcz darmowe przejazdy. Ulgi ustawowe obowiązują także u przewoźników prywatnych. Należy jednak pamiętać o znacznym zróżnicowaniu wysokości zniżek; przykładowo we Wrocławiu emeryci mogą korzystać z przewozów wg taryfy ulgowej, w Warszawie mogą liczyć na zniżkę w wysokości 50%, a na terenie Górnego Śląska (gdzie usługi świadczy KZK GOP) mogą jeździć za darmo (emeryci wojskowi lub policyjni, pozostali po ukończeniu 70 roku życia).W przypadku komunikacji kolejowej, emerytom przysługują rocznie dwa przejazdy pociągiem 2 klasy z ulgą 37%. Nie jest to jednak jedyna zniżka, ponieważ PKP Intercity oferuje również wyrobienie tzw. Karty Seniora, która uprawnia do zakupu biletów z ulga 50% we wszystkich składach Tanich Linii Kolejowych, pociągach ekspresowych lub InterCity, zarówno w 2, jak i 1 klasie. Wyrobienie takiej karty kosztuje jednak 150 zł, więc jest to propozycja atrakcyjna głównie dla częściej podróżujących seniorów. Podobne rozwiązanie stosuje PKP Przewozy Regionalne, które oferują 30% ulgi na bilety jednorazowe na przejazdy składami regionalnymi lub ok. 15% na zakup biletów abonamentowych. Podobnie jak w przypadku PKP Intercity, również tutaj konieczne jest wcześniejszy zakup kolejnego dokumentu, tu: REGIO Karty Seniora. Dostęp do dóbr kultury i rozrywki jest bardzo pożądanym i atrakcyjnym uprawnieniem, które można nabyć wraz z wyrobieniem Legitymacji emeryta-rencisty. Jej posiadacze w muzeach państwowych mogą liczyć na spore ulgi (mogą wchodzić na wystawy za okazaniem biletów ulgowych), ale w większości placówek kulturalnych (również prywatnych) zakres ulg i udogodnień jest znacznie szerszy. Dla seniorów często przewidziane są zniżki wyższe od ustawowych, w pewnych przypadkach oferuje się także darmowy wstęp na niektóre wydarzenia lub w niektóre dni tygodnia. Biblioteki, uniwersytety czy np. sale koncertowe dość często organizują imprezy specjalnie z myślą o seniorach. Emeryci rolnicy KRUS nie posiadający legitymacji emeryta a tylko legitymację ubezpieczeniową są pozbawieni dodatkowych świadczeń z których korzystają emeryci ZUS. Dlatego też zwracamy się do Pana Prezesa o poczynienie starań i zmianę zaistniałej sytuacji, by emeryci ZUS i KRUS byli tak samo traktowani i mieli takie same przywileje Z chwilą przechodzenia na emeryturę rolniczą otrzymywali legitymację emeryta – rencisty a nie legitymację ubezpieczeniową. Taki stan rzeczy jak jest obecnie pozbawia ich wielu udogodnień z których korzystają emeryci ZUS". Wniosek podpisał prezes ŚIR Stanisław Stanik.

W odpowiedzi KRUS informuje, iż legitymacja emeryta rencisty wydawana jest przez KRUS, ma ona inną formę niż ZUS-owska ale daje takie same uprawnienia. Poniżej stosowne pisma:
pismo KRIR      odpowiedź KRUS

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2