11/18 2020

Monitoring warunków pogodowych jest skomplikowaną sprawą

Przekazujemy do wiadomości odpowiedź MRiRW na pismo dotyczące systemu monitoringu warunków pogodowych. pismo KRIR   odp. MRiRW