11/18 2020

Podejrzenie zmowy cenowej

Świętokrzyska Izba Rolnicz wystąpiła z wnioskiem dotyczącym podejrzenia wystąpienia spekulacji i zmowy cenowej przy skupie jabłek do przetwórstwa - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 listopada 2020 r. przekazało sprawę według właściwości do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o rozważenie stosownych działań w celu zbadania ewentualnego wystąpienia zmowy cenowej w odniesieniu do rynku jabłek. Postawą  do wystąpienia są przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1213). W załączeniu stosowne pisma do wiadomości Państwa: http://www.sir-kielce.pl/index.php/1125-sir-w-spr-sadownikow      pismo KRIR      odp. MRiRW