Można składać wnioski na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

W związku z podaniem do publicznej wiadomości w dniu 23 grudnia 2020 r. przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych,
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" w załączeniu ogólne informacje na ten temat  pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2