Interwencja ŚIR i KRIR w związku z trudną sytuacją na rynku trzody chlewnej

W związku z trudną sytuacją producentów wieprzowiny Zarząd ŚIR wystąpił do KRIR z wnioskiem o interwencję. Poniżej publikujemy pisma, którymi KRIR nadała bieg sprawie

wystąpienie  ŚIR     odp. KRIR     wyst. do Komisarza J.Wojciechowskiego      wyst. do MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2