Pod koniec roku obradowało Walne Zgromadzenie ŚIR

DSC 0999W dniu 30 grudnia 2020 roku w Połańcu obradowało IV Walne Zgromadzenie (VI kadencji) Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Obradom przewodniczyli prezes ŚIR Stanisław Stanik oraz wiceprezes Jarosław Kaczmarek. W zebraniu uczestniczyli delegaci do Walnego Zgromadzenia, goście  - pani Anna Adamczyk z-ca kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Staszowie, dyrektor oraz pracownicy Biura ŚIR w Kielcach. Walne Zgromadzenie poświęcone było głównie sprawom budżetu na rok 2021.

Obecna przedstawicielka ARiMR A.Adamczyk omówiła dane dotyczące naborów wniosków do płatności w zakresie programów pomocowych ARiMR w 2020r. Wspomniała także o działalności Kół Gospodyń Wiejskich. W województwie Świętokrzyskim działa 602 koła, które otrzymały dofinansowanie w kwocie 2 066 000,00 zł. W powiecie staszowskim funkcjonuje 50 kół, dofinansowane w kwocie 175 000,00 zł. Pani Anna Adamczyk zachęciła do korzystania z aplikacji IRZPlus, służącej do obsługi zwierzęcej. Poinformowała, że osoby prowadzące ewidencję elektroniczną są zwolnione z obowiązku sporządzania pisemnego spisu inwentarza. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina wszystkim posiadaczom owiec, kóz lub świń o obowiązku dokonywania spisu zwierząt oznakowanych przebywających w siedzibie stada, co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż 31 grudnia. W przypadku owiec i kóz ich liczbę wpisuje się tylko do księgi rejestracji - spisu tych zwierząt nie dostarcza się do ARiMR. Natomiast w przypadku trzody chlewnej liczbę zwierząt wpisuje się do księgi rejestracji oraz przekazuje do kierownika Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od dokonania spisu. W dalszej części posiedzenia główna księgowa SIR zapoznała zebranych z wykonaniem budżetu za rok 2020. Wskazała procentowe wykonanie budżetu w poszczególnych paragrafach oraz poinformowała o stanie środków pieniężnych. Następnie udzieliła informacji o projekcie budżetu na 2021rok. Członkowie Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego na rok 2021. Miłym akcentem posiedzenia było wręczenie nagrody rzeczowej ufundowanej przez ŚIR dla pana Szymona Płusy Przewodniczącego Rady Powiatowej ŚIR w Skarżysku - Kamiennej za zajęcie IV miejsca w konkursie pn.”Otwórz się na bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym”. Konkurs został zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w Kielcach. Do konkursu zgłosiło się 12 rolników -pełniących funkcję delegatów ŚIR z powiatów: kielecki, buski, opatowski, staszowski, jędrzejowski, sandomierski, starachowicki i skarżyski. Serdecznie gratulujemy panu Szymonowi i wszystkim uczestnikom.
Na zakończenie posiedzenia prezes S.Stanik podziękował wszystkim za przybycie, oraz złożył życzenia zdrowia i wszystkiego dobrego w nowym roku 2021.zarzad i szyszymon

DSC 0994

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2