Lista odmian zalecanych

Przekazujemy Państwu do wiadomości i wykorzystania Listę odmian zalecanych do uprawy przekazaną przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Stosowanie tych odmian w uprawach daje  gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż w przypadku innych odmian, co potwierdzają wieloletnie badania wykonywane przez w/w COBORU. Lista wraz z pismem przewodnim

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2