Wystąpienie KRIR w sprawie przepisów regulujących zwalczanie zakażenia SARS CoV-2 dot. norek

W załączeniu publikujemy pismo KRIR do ministra rolnictwa sprawie wprowadzenia zmian z przepisach regulujących zwalczanie zakażenia SARS-CoV-2 u norek w zakresie odszkodowań dla podmiotów utrzymujących norki, jak również odpowiedź MRiRW.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2