Nabór w ramach działania M16 Współpraca

Uprzejmie informujemy o ogłoszonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa IV naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 „Współpraca”, objętego PROW na lata 2014 - 2020, których
przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw żywności. Nabór wniosków o przyznanie pomocy trwa w terminie: od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 12 maja 2021 r.

Wsparcie dotyczy realizacji przez Grupy Operacyjne projektów polegających na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji produktów rolnych pomiędzy producentem żywności a konsumentem. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach działania M16 objętego PROW na lata 2014 – 2020, których przedmiotem jest Tworzenie Krótkich Łańcuchów

Dostaw udostępnione są na stronach:
Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich: https://sir.cdr.gov.pl/2021/02/27/iv-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-dzialanie-wspolpraca-krotkie-lancuchy-dostaw/
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca/wspolpraca-nabor-w-2021-r.html

Sieć na rzecz innowacji zachęca do korzystania z pomocy merytorycznej brokerów innowacji działających w ramach Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie na terenie całego kraju oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego w każdym województwie. Dane kontaktowe do brokerów innowacji: https://sir.cdr.gov.pl/kontakt/

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2