Sprawy spadkowe w gospodarstwie rolnym są bardziej skomplikowane

W załączeniu korespondencja pomiędzy Krajową Radą Izb Rolniczych i Ministerstwem Sprawiedliwości dotycząca wystąpienia z dnia 12 kwietnia 2021 r., zawierającego prośbę o uwzględnienie w trakcie prac nad nowelizacją Kodeksu cywilnego regulacji szczególnych w zakresie podziału majątku spadkowego, w skład, którego wchodzi gospodarstwo rolne. pismo KRIR   odp. Ministerstwa Sprawiedliwości

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2