05/27 2021

Europejski Zielony Ład

indeksPrzedstawiamy odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 24 marca 2021 r., o uwzględnienie w dokumentach realizujących wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu działania, które doprowadzą do zmniejszenia zanieczyszczenia powodowanego przez przetwórstwo żywności oraz ograniczenie stosowania środków chemicznych w produkcji żywności

wniosek KRIR  odpowiedź resortu rolnictwa