Realizacja operacji pn. „ Agro fotowoltaika wyzwaniem dla rolnictwa”

logotypy
Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Agro fotowoltaika wyzwaniem dla rolnictwa”. W ramach projektu w dniach 21-23.06.2021r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej mieszkańców, rolników z terenu województwa świętokrzyskiego biorących udział w projekcie w zakresie wykorzystania paneli fotowoltaicznych.


Wykłady z zakresu agro fotowoltaiki pozwolą spojrzeć na rolnictwo z różnych perspektyw w jego najważniejszych przykładach. Bogata wiedza teoretyczna z tego zakresu zostanie bezpośrednio przekazana producentom rolnym i rolnikom, a tym samym wpłynie na lepszy sposób gospodarowania obszarów wiejskich. Wykorzystanie potencjału energetycznego słońca ma wiele zalet. Jest to przede wszystkim instalacja ekologiczna, która pomaga nam dbać o środowisko oraz oszczędzać zasoby konwencjonalne. Prąd produkuje się sam. Może być zużywany w czasie rzeczywistym w gospodarstwie lub przekazywany na zasadzie odsprzedaży do sieci.
Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich oraz impulsem do wprowadzania nowych rozwiązań w rodzinnych gospodarstwach rolnych. Realizacja operacji przyczyni się do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na wsi, zwiększony zostanie poziom wiedzy i umiejętności. Upowszechniona zostanie wiedza w zakresie tworzenia sieci partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich
Nabyta wiedza na temat zastosowania agro fotowoltaiki, pozwoli producentom rolnym i rolnikom reprezentującym województwo świętokrzyskie, na rozwinięcie i szersze wykorzystanie jej na obszarach wiejskich. Jednocześnie realizacja operacji zachęci do działania i pozwoli na wykorzystanie potencjału tkwiącego w mieszkańcach wsi oraz odnawialnych źródłach energii.
W trakcie realizacji projektu uczestnicy wyjazdu studyjnego wezmą udział w zwiedzaniu gospodarstwa wykorzystującego panele fotowoltaiczne oraz zapoznają się z przykładem gospodarstwa rolnego wykorzystującego panele agro fotowoltaiczne.
Wyjazd studyjny będzie więc doskonałą formą prezentacji, praktycznym zdobyciem wiedzy oraz możliwością przełożenia zaobserwowanych praktyk z realizacji projektów w ramach PROW 2014-2020 do podejmowania działań związanych z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych jako szansy na budowanie dochodowej działalności gospodarczej oraz rozwój regionu.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2