Realizacja operacji pn. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarach wiejskich inspiracją do działania”

logotypy

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarach wiejskich inspiracją do działania”.
W ramach projektu w dniach 11-14.07.2021 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny, którego celem jest wzrost wiedzy wśród mieszkańców, rolników z terenu województwa świętokrzyskiego oraz zaprezentowanie dobrych praktyk i kreatywności w zakresie przedsiębiorczości dzięki wykorzystaniu potencjału lokalnego i walorów turystycznych w budowaniu dochodowej działalności

gospodarczej na przykładzie projektów zrealizowanych przez beneficjentów z terenu działania Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania. Uczestnikom zostaną zaprezentowane następujące projekty zrealizowane
z środków PROW 2014-2020, m. in. „Wzrost konkurencyjności gospodarstwa agroturystycznego „Magdalenka” poprzez utworzenie stref wypoczynku i rekreacji”, „Rozwój usług agroturystycznych w Osinkach (adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby turystów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii)”, „Remont zabytkowej kordegardy
w Dowspudzie” oraz „Utworzenie ścieżek edukacyjnych w Wigierskim Parku Narodowym”.
Podczas wyjazdu uczestnikom zostanie również zaprezentowany pokaz wyrobu serów wraz
z degustacją, dzięki którym uczestnicy zdobędą użyteczną wiedzę w zakresie produkcji, sprzedaży i marketingu produktów lokalnych. Prezentacja dobrych praktyk będzie doskonałym przykładem na stworzenie głównego źródła dochodu z kreowania i promocji produktów lokalnych.
Wyjazd studyjny pn. „Dobre praktyki w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki na obszarach wiejskich inspiracją do działania” będzie więc doskonałą formą prezentacji,
praktycznym zdobyciem wiedzy oraz możliwością przełożenia zaobserwowanych praktyk do podejmowania działań związanych z wykorzystaniem produktów lokalnych i turystycznych jako szansy na budowanie dochodowej działalności gospodarczej oraz rozwój regionu.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2