Populacja bobrów jest już zbyt duża

W dniu 2 lipca 2021 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty na VIII posiedzeniu KRIR, które odbyło się 24 czerwca 2021 r., zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka oraz Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki w sprawie ograniczenia populacji bobra i zobligowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o intensyfikację działań w sprawie szkód powodowanych przez te zwierzęta.

Rosnąca populacja bobrów spowodowała ich ekspansję nawet na małe cieki wodne. Szkody spowodowane przez te zwierzęta jesienią i zimą zostały zgłoszone do Wód Polskich, które delegowały swoich pracowników do oględzin oraz obiecały rozbiórkę żeremi. Jednakże po oględzinach nie doszło do żadnej innej interwencji, co spowodowało, że rolnicy poszkodowani w wyniku zalania łąk nie mogli złożyć wniosków o płatności bezpośrednie ze względu na brak możliwości uprawy łąk poprzez zmniejszenia ich areału. Samorząd rolniczy nie widzi również uzasadnienia utrzymywania dofinansowania przez urzędy marszałkowskie budowy bobrowisk, ponieważ populacja tych zwierząt jest już zbyt duża.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2