Ministerstwo uwzględniło wniosek o wydłużenie terminu naboru "Modernizacja.."

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się w dniu 9 siernia br. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy oraz Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Haliny Szymańskiej o wydłużenie naboru wniosków na "Modernizację gospodarstw rolnych" we wszystkich jej obszarach. W związku z trudnymi warunkami pogodowymi i związanymi z nimi przedłużającymi się żniwami, termin naboru wniosków powinien zostać przedłużony do końca sierpnia 2021 r. Utrudniony zbiór plonów oraz związane z nim prace polowe, mogą spowodować, że część rolników nie będzie w stanie przygotować wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do ubiegania się o ww. pomoc.

W odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pismem z dnia 16 sierpnia 2021, poinformowała o przedłużeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020 dla wszystkich obszarów wsparcia do dnia 20 września br. włącznie.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2