Aplikacja suszowa działa

Biuro Świętokrzyskiej Izby Rolniczej informuję, że została uruchomiona aplikacja do szacowania strat spowodowanych przez suszę

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2