05/24 2022

Apel w sprawie rolnictwa zrównoważonego

19 maja 2022 r. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” przesłało do Komisarza UE ds. Rolnictwa apel, poparty przez Krajową Radę Izb Rolniczych, w sprawie wzmocnienia potencjału rolnictwa zrównoważonego i zrównoważonej żywności poprzez stworzenie Planu Działania dla rolnictwa zrównoważonego. W Apelu poruszono również bardzo ważną kwestię - aby w pakietach legislacyjnych dotyczących zrównoważonego stosowania pestycydów i ochrony bioróżnorodności, uwzględnione zostały założenia strategii „od pola do stołu” oraz na rzecz bioróżnorodności - proporcjonalnie i odpowiednio do warunków danego kraju członkowskiego.

Apel został również wysłany do Pana P. Frans Timmermans, Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej oraz do wiadomości Pana Henryka Kowalczyka, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do pobrania