Wystąpienie KRIR w sprawie cen zbóż do NIK

W związku z obniżeniem cen zbóż od momentu swobodnego otwarcia rynku ukraińskiego Zarząd KRIR wystąpił do NIK o zbadanie sytuacji, zgodnie z pytaniami zawartymi w treści wystąpienia pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2