Interwencja KRIR w UOKiK w sprawie cen nawozów

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie o zbadanie zasadności drastycznych wzrostów cen nawozów w okresie od września 2021 r. do chwili obecnej, na wniosek zgłoszony podczas XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 23 maja 2022r. Urząd informuje, że podjął działania wyjaśniające i zwraca się o przekazanie informacji dotyczących podejrzenia naruszenia prawa konkurencji na rynków nawozów mineralnych oraz wskazanie konkretnych podmiotów, które stosują praktyki ograniczające konkurencję, a także dowody, które mogą zostać wykorzystane w prowadzonym przez Prezesa UOKiK postępowaniu wyjaśniającym. pobierz

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2