Informacja KOWR w sprawie zmiany Regulaminu stypendiów pomostowych

SZANOWNI PAŃSTWO,

W nawiązaniu do poniższej korespondencji oraz podjętych już działań informacyjnych w Państwa instytucjach, uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca zarząd Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dokonał zmian w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach XXI edycji

Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023 (Segment IA) poprzez DODANIE PARAGRAFU OBOWIĄZKI STYPENDYSTY.__ __Regulamin w nowym brzmieniu został zamieszczony na stronie WWW.STYPENDIA-POMOSTOWE.PL [1].___

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o UMIESZCZENIE INFORMACJI O ZMIANIE regulaminu na Państwa stronach internetowych, oficjalnych profilach w mediach społecznościowych, a także przekazanie potencjalnym
uczestnikom ww. programu. W załączeniu przekazujemy aktualny regulamin. 

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

W ślad za powyższą informacją także zmieniamy regulamin na aktualny pobierz

Również w treści pierwszej informacji o programie zmieniliśmy regulamin, zgodnie z uzyskaną informacją http://www.sir-kielce.pl/index.php/1333-program-stypendiow-pomostowych

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2