Realizacja operacji pn. „Drony-wykorzystanie współczesnej technologii w gospodarstwach rolnych ”

logotypyŚwiętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje operację pn. „Drony- wykorzystanie współczesnej technologii w gospodarstwach rolnych”. W ramach projektu w dniach 18-19.07.2022 r. zorganizowana zostanie konferencja, której celem jest zwiększanie wiedzy teoretycznej i praktycznej mieszkańców, rolników z terenu województwa świętokrzyskiego z zakresu zastosowania nowoczesnej technologii w rolnictwie poprzez wykorzystanie dronów do szacowania szkód, badania stanu roślin czy też możliwości oprysku z powietrza.


W trakcie wydarzenia odbędą się wykłady przedstawiające możliwości dronów w zakresie wykorzystania ich w rolnictwie oraz pokaz na terenie jednego z gospodarstw rolnych.
Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich oraz impulsem do wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych w gospodarstwach rolnych. Realizacja operacji przyczyni się do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na wsi. Upowszechniona zostanie wiedza w zakresie wykorzystania dronów w każdej gałęzi rolnictwa tej związanej z hodowlą i uprawami , a także w tej związanej z agroturystyką.
Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana bezpośrednio w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem automatyzacji gospodarstw, która odciąży rolnika, zapewni mu lepszą kontrolę nad uprawami czy hodowlami, a także usprawni cały system, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie zysków.

Świadomość i chęć rozwoju skłaniają dzisiejszych mieszkańców obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego do stosowania w ich gospodarstwach rozwiązań opartych na innowacyjności
Konferencja umożliwi nawiązanie nowych kontaktów, wymianę doświadczeń oraz rozpowszechnianie rezultatów tych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Rolnicy biorący udział w projekcie zdobędą i poszerzą praktyczną wiedzę i możliwości z wykorzystania drona w gospodarstwie dziś i na przyszłość.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej” Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2