09/10 2022

Nasza przedstawicielka starościną dożynek prezydenckich

dPani Anna Popiel to 42 - latka, osoba pełna energii i entuzjazmu. Ukończyła szkołę handlową, od dziecka pracowała w gospodarstwie rodziców. Od 20 lat wraz z mężem Arturem prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Kapałów, powiat konecki, województwo świętokrzyskie.
Gospodarstwo rolne wraz z dzierżawami posiada 45 hektarów i wielopokoleniowe tradycje rodzinne. Struktura zasiewów i upraw to przede wszystkim kukurydza i użytki zielone.
Podstawowym kierunkiem produkcji w gospodarstwie jest hodowla bydła mlecznego. Gospodarstwo jest w pełni zmechanizowane, posiada nowoczesny park maszynowy oraz zabudowania dostosowane do prowadzonego kierunku produkcji, jakim jest produkcja mleka. Stado podstawowe liczy 60 sztuk w tym 35 sztuk dojnych, od których uzyskuje się rocznie około 300 tys. litrów mleka. Odbiorcą mleka jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Końskich w województwie świętokrzyskim, specjalizująca się w produkcji wyrobów mleczarskich.
Dzięki przeprowadzonym na bieżąco modernizacjom, gospodarstwo systematycznie się rozwija. Państwo Popielowie podejmują działania zwiększające swoją produkcję i wydajność prowadzonego gospodarstwa.

  


Właściciele gospodarstwa korzystając z funduszy Unii Europejskiej doposażyli swoje gospodarstwo w nowoczesny sprzęt rolniczy, którego użycie wraz ze zdobytym doświadczeniem i ciężką pracą zaprocentowały osiąganiem wysokich plonów na stosunkowo niskich klasach bonitacyjnych gleb. Dotyczy to w szczególności uprawy kukurydzy oraz użytków zielonych.
Dynamiczny rozwój gospodarstwa, w tym ulżenie ciężkiej pracy rolniczych rąk umożliwiły inwestycje finansowe ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gospodarstwo zostało zmodernizowane poprzez zakup następujących sprzętów rolniczych: ciągnik New Holland T5 110, wóz paszowy, rozrzutnik obornika, kosiarki do trawy, wóz asenizacyjny, przyczepa do balotów.
Ze środków własnych zostały zakupione m.in.: ciągnik Steyr, kosiarka dyskowa, przewracarka, zgrabiarka, siewnik do nawozów, dojarka przewodowa. Ponadto ze środków własnych finalizowane są na bieżąco prace remontowe zabudowań gospodarczych itp. Rodzina państwa Popielów stale modernizuje i rozbudowuje swoje gospodarstwo.
Pani Anna Popiel aktywnie angażuje się w przedsięwzięcia organizowane przez miejscowe władze oraz w życie lokalnego społeczeństwa, udziela się społecznie.
Od 9 lat jest sołtysem miejscowości Kapałów oraz zastępczynią Przewodniczącego Koła Gospodyń Wiejskich miejscowości Kapałów - Radoska.
Z powierzonych jej funkcji wywiązuje się znakomicie. W ramach pracy społecznej jest organizatorką i współorganizatorką wielu ciekawych projektów, wydarzeń, akcji mających przede wszystkim na celu integrację społeczności lokalnej, akcje charytatywne, imprezy kulturowe, uroczystości lokalne, uroczystości kościelne m.in. organizacja wyjazdów do kina, dożynki dla mieszkańców sołectwa Kapałów, dożynki gminne i powiatowe, festyny rodzinne pod hasłem ,, Radoszyczanie Dzieciom”, szkolny aerobik, ,, ostatki’’, podtrzymywanie wieloletniej tradycji ,, poświęcenia pól’’ czyli organizacja corocznej Mszy Świętej w plenerze, w Kapałowie, celebrowanej przez kapłana z udziałem mieszkańców.
Pomimo wielu obowiązków związanych z prowadzeniem gospodarstwa, domu znajduje czas na realizację swojej pasji czyli pracy w ogrodzie warzywnym. Ogród jest nie tylko rozkoszą dla oka, ale i ukojeniem dla duszy, łagodzi gniew, wzbudza zachwyt. Uzyskane plony są na bieżąco rozchwytywane oraz stanowią zapasy domowej spiżarni.
Pani Anna jest matką trzech synów. To wspaniała, niezwykle ciepła, pracowita, empatyczna, wrażliwa i skromna osoba, chociaż w sytuacjach ,,kryzysowych’’ z pełną determinacją potrafi dążyć do celu. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną. Wraz ze swoim mężem Arturem oraz synami są zawsze aktywni, pomocni i chętni do działania.
Pani Anna będzie z wielkim zaszczytem godnie reprezentować rolników ze swojego regionu.