Większa kwota pomocy de minimis

Przekazujemy do Państwa wiadomości informację dot. wystąpienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwiększenia kwoty pomocy de minimis wraz z odpowiedzią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2