Strefy ASF systematycznie są zmniejszane

W związku z coraz mniejszym zagrożeniem ASF, Zarząd KRIR wystąpił do ministra rolnictwa z propozycją  znoszenia stref ASF. W załączeniu  pismo KRIR z odpowiedzią z Głównego Inspektoratu Weterynarii odnośnie znoszenia stref ASF.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2