Wnioski ŚIR i odpowiedź na nie MRiRW

Przekazujemy do Państwa wiadomości odpowiedź ministerstwa rolnictwa na wnioski Swiętokrzyskiej Izby Rolniczej dotyczące;
- zakończenia programu wsparcia na nowe nasadzenia sadownicze i przeznaczenie funduszy na karczowanie starych sadów i rekultywację,

- wprowadzenia obowiązku umieszczania indywidualnego numeru producenta ziemniaków nadanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN) na wnioskach obszarowych składanych do ARiMR.

Wnioski ŚIR      odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2