Warunkowość, ekoschematy i dopłaty - ministerstwo wyjaśnia

W załączeniu odpowiedź MRiRW na uwagi zgłoszone w ramach konsultacji projektu rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania. W piśmie poruszono sprawy warunkowości, ekoschematów, wymieszania obornika z ziemią i dopłat do ziemniaków. Opinia KRIR   Odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2