Ministerstwo uznaje, że susza w gospodarstwie poza obszarem wyznaczonym przez IUNG to problem rolnika?

W związku z występowaniem suszy coraz częściej na obszarch, które nie zostały uwzględnione przez IUNG, w marcu Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła o zmianę systemu ubezpieczeń upraw, który jest ściśle powiązany z obszarami monitorowanymi przez IUNG. Niestety ministerstwo nie widzi takiej potrzeby. W załączeniu  pismo KRIR odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2