Ministerstwo Klimatu i Środowiska daje nadzieję na rozszerzenie programu

Izby irolnicze wystąpiły z propozycją rozszerzenia programu mającego na celu utylizację odpadów rolniczych typu folia, sznurek, siatka, opony itp. Szczgólowe informacje w koresponcji  pismo  KRIR  odpowiedź MKiŚ

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2