Ekologiczny chów bydła mięsnego sposobnością zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych

logotypy

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 realizuje "Ekologiczny chów bydła mięsnego sposobnością zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych". W ramach projektu w dniach 18-21.04.2023 r. zorganizowany zostanie wyjazd studyjny do województwa małopolskiego którego celem jest zwiększenie wiedzy praktycznej hodowli ekologicznej bydła mięsnego. W projekcie uczestniczyć mogą rolnicy, domownicy gospodarstw rolnych czynnie zaangażowani w pracę w gospodarstwie, producenci rolni oraz Członkowie Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Projekt ma na celu wprowadzenie hodowli gatunku zwierząt jakim są ekologiczne bydło mięsne. Uczestnikom wyjazdu zostaną zaprezentowane praktyczne strony hodowli, przybliżenie tematyki poprzez obserwację na żywo karmienia, pielęgnacji i utrzymania ekologicznego bydła ras mięsnych: Galloway i Limousine. Poprzez wyjazd studyjny do gospodarstw hodujących ekologiczne bydło mięsne uczestnicy zdobędą wiedzę na temat korzyści jakie niesie ta hodowla. Pozwoli to na zapoznanie się w praktyce z różnorodnymi źródłami finansowymi z ich hodowli. Zwiększy to wprowadzenie nowych pomysłów i rozwiązań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu efektywnej hodowli ekologicznej bydła mięsnego, agrotechniki, techniki rolniczej pomiędzy odbiorcami projektu a podmiotami aktywnie uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich. Udział w szkoleniu będzie doskonałym impulsem do wprowadzenia hodowli ekologicznej ras bydła mięsnego w swoich gospodarstwach rolnych.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2