Zerowy VAT na żywność w I kwartale

IMG 20200604 095704W nawiązaniu do wystąpienia Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5 grudnia 2023 r. do Premiera RP w sprawie przedłużenia preferencyjnej stawki 0% VAT na żywność w 2024 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług1, do dnia 31 marca 2024 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT2, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

Oznacza to, że od 1 stycznia do 31 marca 2024 r. nadal będzie obowiązywała stawka VAT w wysokości 0% na podstawowe artykuły żywnościowe.

 Źródło:KRIR

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2