Zima zaskoczyła nie tylko drogowców

 

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach wystąpił do Prezesa Spółki „Südzucker Polska" S.A. Reinera Schechtera z interwencją w sprawie z jaką zwrócili się producenci buraków cukrowych z województwa świętokrzyskiego.

Plantatorzy wyrażają swoje obawy, że nie z ich winy mogą zostać pozbawieni godziwej zapłaty za dostarczony surowiec. Jak piszą, spełnili wszystkie  zalecenia inspektora surowcowego. Cukrownia bez żadnych wcześniejszych uzgodnień przesunęła wyznaczony pierwotnie termin z 19 grudnia 2009 r. na noc z 3 na 4 stycznia 2010 r., kiedy to wystąpiła temperatura  minus 15 stopni Celsjusza. Takie warunki spowodowały spadek polaryzacji i zwiększenie zanieczyszczenia. Rolnicy obawiają się, aby nie zostali oszukani, tzn. potraktowani tak jakby to stało się z ich winy. Po dokładnym rozpoznaniu sprawy -pisze w swoim piśmie Zarząd ŚIR - potwierdzamy, że rzeczywiście opisana w piśmie plantatorów sytuacja miała miejsce, a powstałe zmiany w surowcu nie są zawinione przez rolników. Zawarcie porozumienia i polubowne załatwienie tej sprawy będzie stwarzało korzystną aurę dla dalszej współpracy na tym terenie oraz utrzymania dobrej bazy surowcowej.

Zarząd ŚIR oczekuje od Prezesa „Südzucker Polska" S.A.  podjęcia działań, które zapobiegną eskalacji konfliktu. Prosimy pisze - zarząd - o informację na temat sposobu rozwiązania tej sytuacji.

Poza adresatem pismo otrzymał do wiadomości Związek Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Ropczyce.

Od czasu powyższego wystąpienia upłynął już miesiąc. Dotychczas nie otrzymaliśmy od "Sudzucker Polska" S.A. żadnej odpowiedzi.

 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2