Ministerstwo udzieliło odpowiedzi na wnioski ŚIR

Obradujące na przełomie roku rady powiatowe Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wystąpiły z licznymi wnioskami w sprawie rozwiązania problemów występujących w rolnictwie i trudności z ich rozwiązaniem z powodu ogólnie złej sytuacji geopolitycznej, przekładającej się na sektor rolniczy.. W załączeniu publikujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na te wnioski zebrane przez zarząd ŚIR i  przedłożone za pośrednictwem KRIR.  odpowiedź MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2