Izby zabiegają o kredyty preferencyjne dla rolników

Przekazujemy do Państwa wiadomości korespondencję dotyczącą zabiegów izb rolniczych o kredyty preferencyjne !% na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. W odpowiedzi resort podaje, co następuje:

"W związku z pismem KRiR/JM/329/2024 w sprawie uruchomienia kredytów konsolidacyjnych dla rolników z oprocentowaniem 1% na 25 lat, uprzejmie informuję, że aktualnie producenci rolni mogą ubiegać się w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kredyty na utrzymanie płynności finansowej (linia UP), w których oprocentowanie należne bankowi płacone przez kredytobiorcę wynosi 2%.

O powyższe kredyty mogą ubiegać się producenci rolni, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, przy czym kredyty te zgodnie z obwiązującymi przepisami mogą być udzielane nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r. Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej. Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty: - 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych; - 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych; - 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolny".

Oraz w kolejnym piśmie z dn.9 maja : "W związku z ponownym pismem znak: KRiR/JM/468/2024 w sprawie kredytów na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, uprzejmie informuję, że w przypadku pozyskania dodatkowych środków na dopłaty do oprocentowania kredytów płynnościowych dla producentów rolnych rozważona zostanie propozycja podwyższenia kwoty kredytu i wydłużenia okresu kredytowania przedstawiona w powyższym piśmie".

Wystąpienie KRIR Marzec Odpowiedź MRiRW  Pismo KRiR Kwiecień  Odp. MRiRW

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2