04/16 2010

AGROTRAVEL II

Targi_Agroturystyczne_003Targi AGROTRAVEL odbywające się w dniach 9-11. kwietnia 2010 roku w Centrum Targowym Kielce, były okazją do zaprezentowania się wielu wystawców z kraju i zagranicy.

Obecni byli także przedstawiciele świętokrzyskich gospodarstw na stoisku Federacji , stoiskach Lokalnych Grup Działania oraz stoiskach gmin i powiatów.

Otwarcia  targów dokonał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Powiedział, że targi obecne i odbywające się miesiąc wcześniej targi rolne AGROTECH są świętem polskiej wsi, jej smaków, wspaniałej oferty tradycyjnej kuchni, a Kielce w tym czasie stają się stolicą polskiej wsi.

Gośćmi Konferencji byli przedstawiciele  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Targom AGROTRAVEL towarzyszyło szereg wydarzeń. Jednym z najważniejszych była  Międzynarodowa Konferencja pod tytułem "Turystyka Wiejska na drodze do komercjalizacji", w której udział wzięło ponad 300 osób. To głównie specjaliści oraz osoby na co dzień związane z agroturystyką. Goście i wykładowcy podejmowali między innymi takie tematy jak udział biur podróży w sprzedaży produktów turystycznych, sposoby finansowania gospodarstw czy sam proces ich tworzenia.
Drugiego dnia targów konferencyjne prelekcje zmieniły się w warsztaty, na których w praktyce próbowano zastosować wiedzę uzyskaną na wcześniejszych wykładach, ale także były one okazją dla dyskusji i konfrontacji teorii z praktyką.