Pieniądze z dożynek na transport zboża

W związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą w naszym województwie, która jest skutkiem powodzi, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego odwołuje w tym roku organizację Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Sandomierzu  w dniu 12 września 2010 r.

Straty gospodarcze, jakie ponieśliśmy na skutek powodzi zmuszają nas, by wszystkie dostępne środki finansowe kierować na pomoc poszkodowanym mieszkańcom i odbudowę infrastruktury gospodarczej naszego województw - czytamy w liście Marszałka.

W związku z powyższym środki finansowe, które w budżecie województwa zostały zarezerwowane na organizację dożynek, będą przeznaczone na opłacenie transportu zboża dla powodzian z naszego województwa.

Informację skierowaną do Prezesa ŚIR podpisał Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Gos.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2