Umorzenie nie, ale karencja

Jak informuje Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, odnosząc się do pisma KRIRw sprawie umorzenia rolnikom poszkodowanym w powodzi, dwóch pierwszych rat kredytów na wznowienie produkcji wraz z odsetkami - Kierownictwo Ministerstwa podjęło decyzję w sprawie prolongaty lub karencji do dwóch lat spłaty rat kapitału i odsetek w zakresie kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem tych zmian w zasadach udzielania kredytów preferencyjnych.

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2