06/30 2011

Czesław Siekierski głosował przeciw Raportowi Dessa

PARLAMENT EUROPEJSKI PRZYJĄŁ RAPORT POSŁA ALBERTA DESSA W SPRAWIE PRZYSZŁOŚCI WPR PO 2013 R.

Świętokrzyski poseł Czesław Siekierski głosował przeciwko rezolucji ws. Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Propozycje zawarte w parlamentarnej rezolucji, są zdaniem posła Siekierskiego, zachowawcze i mogą zaszkodzić konkurencyjności zarówno polskiego, jak i europejskiego rolnictwa.

Przyjęta rezolucja ma charakter nielegislacyjny. Komisja Europejska jesienią opublikuje oficjalny pakiet propozycji legislacyjnych związanych z reformą WPR. Następnie Parlament Europejski razem z Radą UE zdecydują o ostatecznym kształcie unijnej polityki rolnej po 2013 roku.

- Głosowałem przeciw, gdyż proponowane reformy są jedynie kosmetycznymi, drobnymi zmianami, które utrzymują i konserwują obecnie funkcjonującą, niesprawiedliwą WPR dla wielu krajów UE, w tym Polski. Brak jest argumentów, które uzasadniają niższe dopłaty dla naszych rolników jeszcze w roku 2014, to jest 10 lat po wejściu Polski do UE. Zachowanie warunków konkurencyjności rolnictwa unijnego na jednolitym, europejskim rynku wymaga wyrównania poziomów wsparcia dla wszystkich rolników w UE - powiedział europoseł PSL Czesław Siekierski.