07/29 2011

Szkolenia z przetwórstwa

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddziałw Radomiu organizuje 2-dniowe szkolenia na temat przetwórstwa na poziomie gospodarstwa oraz prodkuktu lokalnego i małej przedsiębiorczości. Szkolenia będą realizowane w trzech modułach tematycznych:

-  przetwórstwo surowców zbożowych

-  przetwórstwo owocowo-warzywne

-  przetwórstwo mięsne.

W szkoleniach mogą uczestniczyć doradcy rolni, rolnicy, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych oraz osoby zatrudnione  w innych instytucjach związanych z rolnictwem. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Dojazd uczestników na koszt własny lub instytucji delegującej.

Szersze informacje można uzyskać na stronie www.cdr.gov.pl