08/10 2011

Wspólne stanowisko w sprawie WPR po 2013

Polskie organizacje rolnicze zrzeszone w COPA-COGECA* opracowały wspólne stanowisko w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, które przekazane zostało ministrowi Markowi Sawickiemu.

Organizacje wspólnie uznały, że istnieje konieczność stworzenia silnej unijnej polityki rolnej, która zapewni społeczeństwu bezpieczeństwo żywnościowe, rolnictwu europejskiemu rozwój, a także konkurencyjność na rynku globalnym. Organizacje wskazały także na konieczność stworzenia wszystkim rolnikom europejskim równych warunków konkurencji w ramach jednolitego, wspólnotowego rynku.

Minister Sawicki podziękował za przekazane, wspólne stanowisko i zwracając się do szefów rolniczych organizacji podkreślił, że „mamy wspólny cel. Wszyscy chcemy zmiany dotychczasowego modelu WPR i wyrównania zasad wsparcia rolników w całej Unii Europejskiej". Prezes KRIR W.Szmulewicz zapewnił ministra o poparciu podejmowanych przez niego w tym zakresie działań.

Stanowisko do pobrania

* COPA (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych).

COGECA (Generalny Komitet Spóldzielni Rolniczych Unii Europejskiej), obejmujaca równiez spóldzielnie rybołówstwa.

Obydwa komitety są reprezentntami sektora rolnego przy Komisji Europejskiej. Od 1962 r. mają wspólny Sekretariat