Odpowiedź Ministerstwa w sprawie dopłat do nasion pszenicy twardej

W załączeniu udostępniamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa na wystąpienie Zarządu KRIR o uzupełnienie listy gatunków roślin zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie wykazu roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego o pszenice twarde.
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Krajowa Rada Izb Rolniczych Centrum Doradztwa Rolniczego Pierwszy Portal Rolny Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Fundacja Programów Pomocy Dla Rolnictwa logo_federacja_2