07/15 2012

Odpowiedź Ministerstwa w sprawie dopłat do nasion pszenicy twardej

W załączeniu udostępniamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa na wystąpienie Zarządu KRIR o uzupełnienie listy gatunków roślin zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie wykazu roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego o pszenice twarde.