07/15 2012

Ministerstwo w sprawie podatku dochodowego w rolnictwie

Premier Donald Tusk zapowiedział rychłe wprowadzenie podatku dochodowego w rolnictwie. KRIR zaniepokojona brakiem szczegółowych informacji na ten temat domaga się informowania o przebiegu prac na bieżąco pobierz